آدرس:

تهران ، انتهای توبان ستاری شمال ، خیابان سیمون بولیوار ،خیابان شعرا ، بازار گل و گیاه غرب تهران

ساعات کار:

۹صبح الی ۸ شب به صورت یکسره

جمعه و پنج شنبه باز است

درباره ما:

این مجموعه متشکل شده از سه فاز ودر آن انواع گل و گیاه آپارتمانی و باغچه ای و غیره عرضه می گردد و همچین انواع ملزومات گل و گیاه موجود است.