تهران – انتهای اتوبان ستاری شمال – خیابان شعرا – بازار گل و گیاه غرب تهران

ساعت کار :

۹صبح الی ۲۰به صورت یکسره

تلفن تماس:

09209458559

پیچ اینستاگرام:

https://www.instagram.com/bazar_gol_gharb
https://www.instagram.com/bazargolgharb